login
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomněli jste jméno či heslo?

Konference v rámci veletrhu FOR ARCH
Datum: 19/9/2018
Místo: PVA Praha Letňany


banner For Arch

Asociace je členem Hospodářské komory ČR
a Fóra cestovního ruchu

Hospodářská komora ČR

Fórum cestovního ruchu
< novější články starší články >

Školení strojníků 2016

Ve dnech 11.-15.4. 2016 se konalo tradiční školení strojníků. Školení absolvovalo 51 účastníků + 7 účastníků přijelo na doškolení. Školení již tradičně proběhlo pod úspěšným vedením pana Oto Císaře.

Praxe probíhala opět v prostorách Aquaparku Beroun.  Termín dalšího školení bude 3.-7.4.2017 opět v Berouně.

 
Členská schůze ABAS ČR 2016

 

Asociace bazénů a saun České republiky: ABAS ČR svolala letos Členskou schůzi na 24. 2. 2016 do Mladé Boleslavi. Účastníci členské schůze projednali a schválili body  programu, zvolili řídícího členské schůze, mandátovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Po projednání a schválení jednotlivých bodů schválili účastníci Členské schůze usnesení:

 

Usnesení členské schůzeČlenská schůze Asociace bazénů a saun ČR – ABAS ČR na svém jednání dne 24/2/2016 v Mladé Boleslavi projednala body dle programu, vzala na vědomí zprávu o činnosti ABAS ČR. Schválila výsledek hospodaření ABAS ČR za rok 2015, rozpočet  pro rok 2016 a převedení zisku z roku 2015 do rezervního fondu na rok 2016, dále schválila zprávu dozorčí rady, rámcový plán akcí na rok 2016 a úpravy Stanov ABAS ČR tak, jak byly předloženy.

 (Jednotlivé materiály – zprávu o činnosti, zprávu dozorčí rady, návrh rozpočtu, plán akcí na rok 2016  a zápis z jednání členské schůze najdete v samostatném příspěvku z 8/2/2016 - "Materiály k členské schůzi", který se zobrazí pouze přihlášených uživatelům - členům ABAS ČR)

 
Odborné dny Mladá Boleslav 2016

V termínu  23. - 25. 2. 2016 v Aquaparku Mladá Boleslav se konaly Odborné dny na výše uvedené téma.
Přednášky a přednášející :

„Rekuperace na bazéně Mladá Boleslav“ – Ing. Petr Malecha – SPORTAKCENT

 

„Technický a ekonomický pohled na kogenerační jednotky a plynová tepelná čerpadla a jejich implementace do bazénového provozu“ – Ing. Lukáš Jančok - TEDOM
„Úspora provozních nákladů při návrhu recirkulačního systému bazénu“ - doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph. D. – ČVUT

Doprovodný program:

1. prohlídka aquaparku
2. prohlídka muzea a provozu Škoda Auto
3. prohlídka eteckého muzea Metoděje  Vlacha.

V rámci Odborných dnů svolal předseda představenstva Členskou schůzi  spolku Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR. 
Podrobný program Odborných dnů a Členské schůze byl, včetně časového rozvrhu rozeslán v rámci infoservisu ABAS ČR.

 

 

 Seminář k revizi normy TNV 94 0920-1

ABAS ČR a APR uspořádali dne 24/11/2015 ve Státním zdravotním ústavu v Praze půldenní seminář k revizi normy TNV 94 0920-1:2010 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Po úvodním slově Ing. Košnara – předsedy představenstva ABAS ČR se na 2 hodiny ujal slova přednášející  Zbyněk Kovářů. Po přestávce na oběd byl 2 hodinový prostor pro diskusi a dotazy zúčastněných, kterých bylo celkem 92 a z nichž 90% byli vedoucí a správci bazénových provozů z celé České republiky.
Konference Centroprojekt Group 2015

Ve dnech 24.-25.9. 2015 se k 90. výročí založení společnosti Centroprojekt Group, a.s. konala konference na téma: „Budoucnost – Investice – Projekty“. Konference se konala v prostorách 14/15 Baťova institutu ve Zlíně. Konference měla 3 sekce – Vodohospodářskou, Energeticko-občansko-průmyslovou a sekci Aquaparky, bazény a bazénové technologie, na jejímž odborném programu se ABAS ČR výrazně podílela. Úvodní slova měli Ing. Pavel Košnar za ABAS ČR, Ing. Petr Ševela za Centroprojekt Group, a.s.

 

Přednášky:

Ing.arch.Jaroslav Ševčík, ARCH.Z. STUDIO - Návrh aquaparků vs rekonstrukce koupaliště

Filip Orsava, CENTROPROJEKT GROUP - Používání 3D při projektu aquaparku

Ing. Radek Steinhaizl -  Zatraktivování aquaparků a výstavba nových tobogánů za provozu

Mgr. Martin Průžek, HERBORNER PUMPENTECHNIK – Úspory energií

František Krška, TEDOM – Úspory energií s plynovými čerpadly

OZONTECH s.r.o. - Úprava bazénové vody ozonizací

Ing Eva Javoříková, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Zlínského kraje – Provozování

bazénu z pohledu hygienika

 

Doprovodný program:

1.        Prohlídka muzejní expozice „Princip Baťa“ v protější 14. Budově Krajského muzea.

K vidění zde mimo jiné byla obuv z celého světa, atraktivní ztvárnění historie firmy Baťa,

unikátní vzdělávací systém, část prostor věnovaných známým cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi a mnohem, mnohem více.

2.         Prohlídka zrekonstruovaného krytého bazénu STEZA Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< novější články starší články >