login
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomněli jste jméno či heslo?

Školení strojníků 2021
Datum: dle vývoje epidemiologické situace
Místo: Nymburk
Konference na For Archu 2020
Datum: 23.9.2020
Místo: Výstaviště PVA Praha

Asociace je členem Hospodářské komory ČR
a České unie cestovního ruchu

Hospodářská komora ČR

Česká unie cestovního ruchu

starší články >

Výběrovné řízení na provozovatele bazénu Liberec

Po dohodě se statutárním městem Liberec si vás dovolujeme informovat o zahájení zcela nových předběžných tržních konzultací ze strany statutárního města Liberce. Tyto konzultace jsou prováděny za účelem průzkumu trhu a zjištění informací a zájmu dodavatelů ohledně provozu plaveckého areálu v Liberci.

Cílem průzkumu trhu je získání informací za účelem nastavení podmínek výběrového řízení na budoucího provozovatele plaveckého areálu v Liberci.

Web Asociace bazénů a saun České republiky slouží pouze pro uveřejnění tohoto oznámení. Samotný proces průzkumu trhu – předběžných tržních konzultací však zajišťuje statutární město Liberec prostřednictvím svého zástupce HKR advokátní kancelář, s.r.o.

 Pro případ vašeho zájmu vám zasíláme odkaz na profil zadavatele, kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace. Profil zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1461.html
3.uzavření bazénů od 18.12.2020


Usnesení vlády č.1332 ze 14.12.2020, které v článku I.2 h) zakazuje provoz bazénů, wellness a saun naleznete zde.


Matice opatření k systému PES:
VSTUP DO PLAVECKÝCH BAZÉNŮ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU - SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 7. října 2020
Č. j.: MZDR 42692/2020-1/OVZ
*MZDRX01C4U12*
MZDRX01C4U12
Vstup do plaveckých bazénů v rámci nouzového stavu – sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesením vlády České republiky č. 957 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen nouzový stav ode dne 5. 10. 2020 na dobu 30 dní. V souvislosti s tímto bylo, v souladu s § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodnuto o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, tedy krizového opatření usnesením vlády České republiky č. 958.
Ke shora uvedenému sdělujeme, že návštěvnost, resp. vstup do plaveckých bazénů není usneseními vlády ČR limitován, pokud se nejedná o hromadné akce; příkladmo se může jednat o soukromé plavecké kurzy, při kterých dochází ke kumulaci kurzistů na jednom místě za stejným účelem, takováto hromadná akce je limitována, podle čl. 1 bodu 1. usnesení vlády České republiky č. 958, max. kapacitou 10 osob.
Co se týče sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podle čl. II bodu 2 usnesení vlády České republiky č. 958, se takovéto sportovní akce účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu max. 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
 
Dále Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. b) a i) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo s účinností ode dne 5. 10. 2020 do odvolání mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020, které podle písm. a) a m) omezuje činnosti v provozovnách a provoz vnitřních a venkovních sportovišť.
V případě výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde odkazujeme na t. č. účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN ze dne 17. 9. 2020, resp. na čl. I bod 2. písm. z).

S pozdravem
MUDr. Jan Marounek, MBAŠkolení strojníků 5.-9.10. zrušeno

Vzhledem k již vydanému mimořádnému opatřeni MZ ČR a také s přihlédnut k brzkému vyhlášení mimořádného stavu v ČR a tím i případným dalším omezením, jsme de rozhodli přesunout termín školení strojníků na duben roku 2021. ( standardní termín).S tímto rozhodnutím jsme  čekali do poslední do poslední chvíle s nadějí, že se vše uklidní, neuklidnilo, naopak.
Pokud budete chtít vrátit poplatky, vrátíme je. Pokud je budete chtít nechat na náhradní termín, je to možné.
Prosím kontaktujte sekretariát na: info@abascr.cz nebo na tel.: 773 118 890.

 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotníctví ČR

Zde najdete všechna Mimořádná opatření Ministerstva zdravotníctví ČR ..starší články >