login
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomněli jste jméno či heslo?

For Arch 2021
Datum: 21.-25.9.2021
Místo: Praha - PVA Letňany
Školení strojníků
Datum: 13.-17.9.2021
Místo: Brandýs nad Labem

Asociace je členem Hospodářské komory ČR
a České unie cestovního ruchu

Hospodářská komora ČR

Česká unie cestovního ruchu
< novější články starší články >

ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZŮ

Dle informací z Ministerstva zdravotnictví ČR by se měla venkovní koupaliště otvírat 30.5. a vnitřní provozy 14.6., pokud se epidemiologická situace náhle nezhorší.

Soupisy hygienických požadavků na koupání a chování návštěvníků venkovních i vnitřních provozů přkládáme. Dále přikláldáme Informační materiál pro provozovatele.

Informační materiál pro provozovatele přírodních koupališť, umělých koupališť a saun

Hygienické požadavky na koupání a chování návštěvníků v tzv. koupacích oblastech

Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť (krytých  i nekrytých)
ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY 2021

                                                                                                                                                   5.5.2021
Vážení členové,

situace zatím není moc příznivá, otevírání bazénů, koupališť a saun je obsaženo v balíčku pro návrat do normálního života č. 5 a ještě musí být splněna podmínka počtu nakažených osob 50 na 100 000 osob týdně za sedm dní.

Musíme všichni doufat, že se situace zlepší a že rozvolnění, které nyní přichází nezpůsobí nárust počtu nakažených.

Já sám si myslím, že venkovní koupaliště by se mohla otevřít v druhé polovině června.

Teď vyvíjíme spolu s Českou unií cestovního ruch tlak na otevření kempů, zatím těch, které mají místa pro karavany a obytná auta.  Na stellplatzech (samostatná místa jen pro karavany a obytná auta) to jde, tak proč v kempech ne?

Nyní mohu doporučit zahájit letní přípravu areálů, tak jak jsme zvyklí, abychom byli připraveni.  Je to do jisté míry riziko, ale s tím musíme počítat.

Jakmile bude něco bližšího, tak se hned všem ozveme……

Hodně trpělivosti, nervů a hlavně zdraví….

Ing. Pavel Košnar
Předseda asociace 

 
3.uzavření bazénů od 18.12.2020


Usnesení vlády č.1332 ze 14.12.2020, které v článku I.2 h) zakazuje provoz bazénů, wellness a saun naleznete zde.


Matice opatření k systému PES:
VSTUP DO PLAVECKÝCH BAZÉNŮ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU - SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 7. října 2020
Č. j.: MZDR 42692/2020-1/OVZ
*MZDRX01C4U12*
MZDRX01C4U12
Vstup do plaveckých bazénů v rámci nouzového stavu – sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesením vlády České republiky č. 957 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen nouzový stav ode dne 5. 10. 2020 na dobu 30 dní. V souvislosti s tímto bylo, v souladu s § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodnuto o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, tedy krizového opatření usnesením vlády České republiky č. 958.
Ke shora uvedenému sdělujeme, že návštěvnost, resp. vstup do plaveckých bazénů není usneseními vlády ČR limitován, pokud se nejedná o hromadné akce; příkladmo se může jednat o soukromé plavecké kurzy, při kterých dochází ke kumulaci kurzistů na jednom místě za stejným účelem, takováto hromadná akce je limitována, podle čl. 1 bodu 1. usnesení vlády České republiky č. 958, max. kapacitou 10 osob.
Co se týče sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podle čl. II bodu 2 usnesení vlády České republiky č. 958, se takovéto sportovní akce účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu max. 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
 
Dále Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. b) a i) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo s účinností ode dne 5. 10. 2020 do odvolání mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020, které podle písm. a) a m) omezuje činnosti v provozovnách a provoz vnitřních a venkovních sportovišť.
V případě výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde odkazujeme na t. č. účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN ze dne 17. 9. 2020, resp. na čl. I bod 2. písm. z).

S pozdravem
MUDr. Jan Marounek, MBAŠkolení strojníků 5.-9.10. zrušeno

Vzhledem k již vydanému mimořádnému opatřeni MZ ČR a také s přihlédnut k brzkému vyhlášení mimořádného stavu v ČR a tím i případným dalším omezením, jsme de rozhodli přesunout termín školení strojníků na duben roku 2021. ( standardní termín).S tímto rozhodnutím jsme  čekali do poslední do poslední chvíle s nadějí, že se vše uklidní, neuklidnilo, naopak.
Pokud budete chtít vrátit poplatky, vrátíme je. Pokud je budete chtít nechat na náhradní termín, je to možné.
Prosím kontaktujte sekretariát na: info@abascr.cz nebo na tel.: 773 118 890.

 
< novější články starší články >