login
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomněli jste jméno či heslo?

Konference na For Archu 2020
Datum: 23.9.2020
Místo: Výstaviště PVA Praha

Asociace je členem Hospodářské komory ČR
a České unie cestovního ruchu

Hospodářská komora ČR

Česká unie cestovního ruchu
starší články >

Uzavření bazénů 10.10. - 20.11. 2020

Vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1116 ( bod 4, písmeno h) k přijetí krizových opatření  budou bazény na neurčito uzavřeny.

Usnesení z 30/10/2020 naleznete zde:VSTUP DO PLAVECKÝCH BAZÉNŮ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU - SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 7. října 2020
Č. j.: MZDR 42692/2020-1/OVZ
*MZDRX01C4U12*
MZDRX01C4U12
Vstup do plaveckých bazénů v rámci nouzového stavu – sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesením vlády České republiky č. 957 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen nouzový stav ode dne 5. 10. 2020 na dobu 30 dní. V souvislosti s tímto bylo, v souladu s § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodnuto o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, tedy krizového opatření usnesením vlády České republiky č. 958.
Ke shora uvedenému sdělujeme, že návštěvnost, resp. vstup do plaveckých bazénů není usneseními vlády ČR limitován, pokud se nejedná o hromadné akce; příkladmo se může jednat o soukromé plavecké kurzy, při kterých dochází ke kumulaci kurzistů na jednom místě za stejným účelem, takováto hromadná akce je limitována, podle čl. 1 bodu 1. usnesení vlády České republiky č. 958, max. kapacitou 10 osob.
Co se týče sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podle čl. II bodu 2 usnesení vlády České republiky č. 958, se takovéto sportovní akce účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu max. 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
 
Dále Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. b) a i) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo s účinností ode dne 5. 10. 2020 do odvolání mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020, které podle písm. a) a m) omezuje činnosti v provozovnách a provoz vnitřních a venkovních sportovišť.
V případě výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde odkazujeme na t. č. účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN ze dne 17. 9. 2020, resp. na čl. I bod 2. písm. z).

S pozdravem
MUDr. Jan Marounek, MBAVSTUP DO PLAVECKÝCH BAZÉNŮ V RÁMCI NOUZOVÉHO STAVU

Praha 7. října 2020
Č. j.: MZDR 42692/2020-1/OVZ
*MZDRX01C4U12*
MZDRX01C4U12
Vstup do plaveckých bazénů v rámci nouzového stavu – sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesením vlády České republiky č. 957 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen nouzový stav ode dne 5. 10. 2020 na dobu 30 dní. V souvislosti s tímto bylo, v souladu s § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodnuto o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, tedy krizového opatření usnesením vlády České republiky č. 958.
Ke shora uvedenému sdělujeme, že návštěvnost, resp. vstup do plaveckých bazénů není usneseními vlády ČR limitován, pokud se nejedná o hromadné akce; příkladmo se může jednat o soukromé plavecké kurzy, při kterých dochází ke kumulaci kurzistů na jednom místě za stejným účelem, takováto hromadná akce je limitována, podle čl. 1 bodu 1. usnesení vlády České republiky č. 958, max. kapacitou 10 osob.
Co se týče sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podle čl. II bodu 2 usnesení vlády České republiky č. 958, se takovéto sportovní akce účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu max. 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.
 
Dále Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. b) a i) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo s účinností ode dne 5. 10. 2020 do odvolání mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020, které podle písm. a) a m) omezuje činnosti v provozovnách a provoz vnitřních a venkovních sportovišť.
V případě výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde odkazujeme na t. č. účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN ze dne 17. 9. 2020, resp. na čl. I bod 2. písm. z).

S pozdravem
MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru ochrany veřejného zdravíŠkolení strojníků 5.-9.10. zrušeno

Vzhledem k již vydanému mimořádnému opatřeni MZ ČR a také s přihlédnut k brzkému vyhlášení mimořádného stavu v ČR a tím i případným dalším omezením, jsme de rozhodli přesunout termín školení strojníků na duben roku 2021. ( standardní termín).S tímto rozhodnutím jsme  čekali do poslední do poslední chvíle s nadějí, že se vše uklidní, neuklidnilo, naopak.
Pokud budete chtít vrátit poplatky, vrátíme je. Pokud je budete chtít nechat na náhradní termín, je to možné.
Prosím kontaktujte sekretariát na: info@abascr.cz nebo na tel.: 773 118 890.

 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotníctví ČR

Zde najdete všechna Mimořádná opatření Ministerstva zdravotníctví ČR ..starší články >